Eyefast

Er wordt een foto gemaakt van uw oog in het kader van screening op diabetisch retinopathie.

Een oogarts beoordeelt op afstand of u diabetisch retinopathie heeft.

Wij weten niet van foto’s bij welke patiënt deze horen. Dit blijft bij uw huisarts. Ook verkopen wij uw data niet door.

U kunt de patientinformatiebrief en de patentfolder hier downloaden.

Privacyverklaring Patientinformatiebrief Patientfolder